Teamleider Finance en Concerncontroller

Omgeving: Financieel Regio Zwolle

Introductie

36 uur | Concerncontroller, Financiën, Teamleider | hbo / wo

Ben jij een deskundige, energieke en toekomstgerichte concerncontroller met leidinggevende capaciteiten? Lees dan snel verder!

Organisatie

Waar kom je te werken?
De gemeente Midden-Drenthe is voortdurend in ontwikkeling. Kenmerkend voor deze organisatie is dat de lijnen methet bestuur kort zijn. Met elkaar zorgen ze voor een organisatie die haar inwoners optimaal bedient. De gemeenteheeft ambitieuze doelen waar ze iedere dag hard aan werken om die te realiseren. Dat vraagt om inzet, creativiteit énsamenwerking met mensen binnen en buiten het gemeentehuis in Beilen.

De gemeente zit volop in een professionaliseringsslag en ze staan voor inhoudelijke en financiële uitdagingen. Ditvraagt om optimaal gebruik van beschikbare middelen en data om vooruit te kunnen kijken en mee te denken over definanciële toekomst van de gemeente. Dit is waar ze jou voor nodig hebben!

Functie

Wat ga jij doen?
Voor deze rol zoeken wij iemand die verder kijkt dan enkel het verzamelen van gegevens en die helpt het verhaalachter de cijfers te vertellen. Je bent in de rol van concerncontroller ook teamleider en daarmee verantwoordelijkvoor de ontwikkeling van het team financiën. Je vervult tevens de rol van bedrijfseconomisch geweten van deorganisatie en ben je sparringpartner van het management, directie en bestuur.

Als concerncontroller heb je een gemeentebrede, strategische en verbindende rol. Je geeft invulling aan de bredecontrolfunctie en bent verantwoordelijk voor de P&C-cyclus. De advisering van het college en directie is hierbij eenbelangrijke taak. In deze rol geef je gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen, kansen, bedreigingen enrisico’s voor de organisatie en draag je zo bij aan de juiste koers. Je bent een van de stuwende krachten achtervernieuwing, verbetering en het financieel in control krijgen van de gemeente. Jouw kritische mening, strategischeblik, helicopterview, voortvarendheid, verbindend vermogen en positieve energie zijn zeer welkom.

Je leidt een team van negen betrokken financieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de financiëleadministratie van de gemeente. Daarnaast stuur je functioneel zes medewerkers aan op het gebied van financieeladvies, business/financial/project control en interne controle. Je ontwikkelt met deze groep een proactieve enstevige samenwerking. Er ligt een mooie ontwikkel-opgave voor je klaar. Hier ligt jouw kans om jouw goede ideeënover teamontwikkeling in de praktijk te brengen.

Je inspireert de medewerkers en vertaalt de organisatiekoers naar jouw team, waarbij je de afgesproken doelen enresultaten behaalt. Samen met je collega-teamleiders en directie geef je vorm en inhoud aan de visie en strategievoor de organisatie als geheel. Je bent in staat om te schakelen tussen strategische vraagstukken en soms meeroperationele.

Vanuit je teamverantwoordelijkheid stuur je op proces, inhoud, mensen en middelen. Je zorgt ervoor dat je je zaakjesin je team voor elkaar hebt en houdt. Je begrijpt de inhoud van het werk en kunt je medewerkers hierin sturen,coachen en begeleiden. Je bent sparringpartner voor je medewerkers op inhoud en gedrag én bent zelfaanspreekbaar op functioneren van je team. Kortom, je hebt een belangrijke rol bij het realiseren vanuitvoeringskracht zodat de gemeente zichtbare resultaten behaalt voor de samenleving in Midden-Drenthe.

En verder:

 • Stel je prioriteiten in lijn met de koers van de organisatie en de strategische agenda van het college;
 • Adviseer je, vanuit een positieve, constructieve en frisse mindset aan de voorkant, gevraagd en ongevraagd hetcollege en de directie over bestuurlijke voorstellen en initiatieven en signaleert vroegtijdig risico’s;
 • Analyseer, toets en interpreteer je rapportages t.a.v. de interne controle van de organisatie en vertaal je deze naarconcernbrede managementadviezen en informatie voor de planning- en controlcyclus;
 • Bewaak je gemeentebreed de effectiviteit en efficiency van de inzet van middelen;
 • Anticipeer je op in- en externe ontwikkelingen en zorg je dat deze worden vertaald naar interne beheersings- enexterne verantwoordingssystemen;
 • Waar nodig word je ingezet op concernbrede opdrachten en projecten waarbij jouw expertise van toegevoegdewaarde is;
 • Ben je adviseur van de directie en draag je bij aan de strategieontwikkeling voor het concern;
 • Ben je de eerste gesprekspartner voor de provincie in haar rol als toezichthouder.

Functie-eisen

Wat breng jij mee?
Jij bent overtuigend, besluitvaardig en omgevingsbewust. Als teamleider inspireer en enthousiasmeer jij jouw teamen hebt een voorbeeldfunctie in gewenst gedrag. Daarnaast heb je:

 • Een diploma op HBO of WO-niveau in een financiële richting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan accountancy,bedrijfseconomie, controlling;
 • Kennis van gemeentelijke financiën en het werkveld, of je kunt je dit snel eigen maken;
 • Een aantal jaren relevante ervaring in een financiële functie op strategisch/leidinggevend niveau;
 • Goede financieel-bedrijfseconomische kennis van recente ontwikkelingen op het gebied van financiën en control enrechtmatigheid;
 • Een goed gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Aanbod

Wat krijg je hiervoor terug?
Je krijgt een goed primair salaris bij een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt de gemeente goede, flexibelesecundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuzebudget van 17,05% en de mogelijkheid om plaats- entijdsonafhankelijk te werken. Tot slot bieden wij je de mogelijkheid en om je kwaliteiten en kennis verder teontwikkelen.

Inlichtingen

Meer weten?
Neem dan contact op met Dennis Kouwen van STORM in Recruitment; dennis@storminrecruitment.nl. Je kuntnatuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 – 22 22 015. Dennis is te bereiken op06 – 4291 9420.

Sollicitatie

Meer weten?
Neem dan contact op met Dennis Kouwen van STORM in Recruitment; dennis@storminrecruitment.nl. Je kuntnatuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 – 22 22 015. Dennis is te bereiken op06 – 4291 9420.