Strategisch Adviseur Verbonden Partijen

Omgeving Naaldwijk

02-07-2018

30 - 32 uur | P&C, Bedrijfsvoering, B&W | WO

Ben jij beschikbaar voor een mooie uitdaging en zie jij jezelf terug in de onderstaande tekst? Laat ons dan weten waarom jij de meeste geschikte kandidaat bent!

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Strategisch Adviseur Verbonden Partijen voor de Gemeente Westland.

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken. Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.

Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

Gemeente Westland

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering

De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen. In het voorjaar van 2017 is de kadernota Verbonden Partijen vastgesteld en momenteel vindt de implementatie van de nota integraal binnen de organisatie plaats. De verantwoordelijkheid en aansturing gebeurt vanuit eigenaarsperspectief en ligt bij het cluster Bedrijfsvoering.

De opdracht

In de functie van Strategisch adviseur Verbonden Partijen zorg je samen met je collega strategisch adviseur voor de doorontwikkeling en verdere inbedding van de kadernota in de ambtelijke organisatie. Je werkt nauw samen met bestuur, directie, management en de andere disciplines bestaande uit accounthouders, treasury, financieel en juridisch adviseurs. Gevraagd en ongevraagd adviseer je de organisatie, de directie en het college van B&W vanuit de eigenaarsrol.

De voornaamste taken:

  • Je zorgt samen met je collega voor de verdere implementatie van de kadernota en betrekt daarbij zowel de ambtelijke organisatie als het college van Burgemeester en Wethouders. Producten waar je aan kunt denken zijn Toezichtarrangementen, P&C producten, risicoanalyses, voortgangsrapportages en de verbetering van werkprocessen;
  • Je regisseert en adviseert indien nodig op casuïstiek, met name daar waar het eigenaarsbelang aan de orde is. Ook adviseer je bij de afweging om al dan niet te komen tot een nieuwe verbonden partij; bij het opstellen en actualiseren van (oprichtings-)akten, statuten en bij de uitvoering van de periodieke evaluatie;
  • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteit van advies vanuit Bedrijfsvoering voor het college van B&W. Financieel, juridisch, inkoop, ICT en HR (directie en RvC) vraagstukken en adviezen maken onderdeel uit van je scope.
  • Je beheert het overzicht van bestuurlijke en ambtelijke contactpersonen per verbonden partij. 
  • Je werkt integraal samen binnen de gehele organisatie, daarbij weet je te verbinden en heb je oog voor de belangen van de diverse stakeholders, zonder daarbij het eigenaarsbelang uit het oog te verliezen. 
  • Je neemt deel aan interne en, waar nodig, externe overlegstructuren om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over governance, juridische en financiële thema's en om belangentegenstellingen te overbruggen. Als specialist sta je waar nodig in contact met de verbonden partijen tezamen of in overleg met de accounthouder.

Functie eisen

  • Minimaal afgeronde WO opleiding.
  • Je hebt aantoonbare kennis en werkervaring opgedaan bij zowel de overheid als ondernemingen in een financiële, juridische of strategisch accountmanagement functie.
  • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de samenwerking met verbonden partijen vanuit een overheidsfunctie
  • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het (strategisch) adviseren aan bestuur, directie en management en in het opstellen van bestuurlijke adviezen

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Sander Westenberg van STORM in Recruitment; westenberg@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0182 - 820202.

solliciteer   email deze vacature