Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein

Omgeving Zoetermeer

08-09-2019

36 uur | Sociaal Domein, Begroting, P&C | hbo

Heb jij ervaring in het Sociale Domein en ben je op korte termijn bechikbaar voor een klus van 36 uur? Dan is dit jouw kans om te reageren

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering voor het Sociaal Domein voor de Gemeente Zoetermeer.

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken en kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Functie

De bedrijfsvoering voor het Sociaal Domein is complex en staat continue onder druk. Dit heeft voor een deel te maken met de kostenstijgingen binnen dit domein en de financiële tekorten waar veel gemeenten mee te kampen hebben. Dat geldt ook voor Zoetermeer.

Om de begroting structureel sluitend te krijgen zijn tot en met 2025 maatregelen opgenomen in de Perspectiefnota 2020 (=project Ombuigen & Vernieuwen). Dat doet de gemeente om op een financieel gezonde manier te kunnen blijven werken aan de toekomst van de stad. Om zo er onder andere voor te zorgen dat de inwoners die écht zorg of ondersteuning nodig hebben, hier in de toekomst ook op de gemeente kunnen blijven rekenen. De raad stelt de begroting in november 2019 vast. Naast leiding geven aan de reguliere bedrijfsvoeringstaken binnen het Sociaal Domein speelt de strategisch adviseur in de uitwerking, uitvoering en realisatie van alle besparingsmaatregelen een belangrijke sturende & coördinerende rol.

De belangrijkste taken op een rij:

 • Coördinatie P&C cyclus
 • Projectleiding Ombuigen & Vernieuwen t.a.v. Sociaal Domein
 • Kwartiermaken en inrichting bedrijfsvoeringsagenda Sociaal Domein
 • Advisering rondom inrichting Informatievoorziening
 • Coördinatie van samenwerking met de centrale ondersteunende afdelingen

De projectleider Ombuigen en Vernieuwen Sociaal Domein coördineert en voert regie op het uitvoeren van een 30-tal vanuit het Sociaal Domein voorgestelde maatregelen die bijdragen aan kostenbeheersing (oplopend naar ca 8 mio in 2025) én leiden tot verdere vernieuwing van het Sociaal Domein. Specifieke projectleiding op uitvoering van de ombuigingsmaatregelen op het gebied van jeugd.

De volgende kennis van de lokale situatie is gewenst:

 • Kennis van de relatie tussen de vastgestelde ombuigings- en vernieuwingsmaatregelen en de transformatie van het sociaal domein in Zoetermeer (nota ‘Het verschil is de bedoeling’);
 • Bekendheid met het inkoopproces van Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning dat in samenwerking met andere regiogemeenten wordt vormgegeven (voor Jeugdhulp in de H10 en voor de Wmo H6);
 • Bekendheid met het de manier waarop Zoetermeer haar ondersteunende (bedrijfsvoerings)processen heeft ingericht.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfseconomie, veranderkunde of projectmanagement op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Uiterlijk beschikbaar per 7 oktober 2019 voor minimaal 32 uur per week.
 • Aantoonbare werkervaring met werken in een gemeentelijke organisatie.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met en kennis van gemeentelijke financiën in de afgelopen 10 jaar
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring binnen het Sociaal Domein
 • Aantoonbare werkervaring met het leiden van complexe herstructureringsvraagstukken in de afgelopen 5 jaar
 • Bekendheid met de lokale situatie zoals hierboven beschreven.

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Arnold Bouman van STORM in Recruitment; bouman@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 - 22 22 015.

solliciteer   email deze vacature