Duurzaam ondernemen

Iedere dag begeleiden wij talenten met passie naar een volgende stap in hun carrière. De waarde die wij in dit proces ontvangen, geven wij graag terug aan onze omgeving en dus ook aan jou. Wij delen onze kennis en gunnen jou ons netwerk. Dit netwerk heeft zich door de jaren heen ontwikkelt tot een sterk netwerk met tal van mogelijkheden. Je kunt dan ook regelmatig rekenen op een uitnodiging in je inbox voor een leerzaam en opbouwend samenzijn.

Duurzaam ondernemen is voor STORM dan ook vooral een vorm van samenwerking. Wij delen in wat we hebben en helpen anderen om verantwoordelijk om te gaan met onze omgeving. Papier gebruiken we liever niet. Wij kijken kritisch naar alle producten die we kopen en kilometers rijden we het liefst zo min mogelijk. Wij stimuleren onszelf en iedereen die ons pad kruist om mee te gaan in deze werkwijze.

Samen maken wij de wereld steeds een stukje mooier.

Projecten naar ons hart

Zwolle is een bruisende en veelzijdige Hanzestad. Een voedingsbodem voor de kunsten en creativiteit. Een samenzijn van creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. Wij geloven dat het leven beter wordt wanneer we samen werken en samen optrekken. De bundeling van kennis, creativiteit én een echte handelsgeest maakt van Zwolle een diverse stad met ontelbare mogelijkheden. Opgebouwd vanuit een sterk netwerk. Wij kijken waar de energie en dynamiek zit in de stad en sluiten daar graag bij aan.

STORM ondersteunt onder andere deze projecten;

ArboPositief logo - Partner van STORM in Recruitment

ArboPositief

ArboPositief is een actieve organisatie van, voor en door werkzoekenden die elkaar informeren, motiveren, inspireren en stimuleren. STORM helpt met workshops, trainingen en netwerkbijeenkomsten. We geven bijvoorbeeld speciale trainingen in het gebruik van het professionele netwerkplatform LinkedIn.

Beursvloer Zwolle logo - Partner van STORM in Recruitment

Beursvloer Zwolle

Beursvloer Zwolle wil de maatschappelijke waarde van bedrijven vergroten. De vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van bedrijven komt door middel van dit concept op een unieke manier samen. Op de Beursvloer wordt gehandeld met gesloten beurzen. In plaats daarvan handelen de deelnemers in producten, diensten en kennis. STORM vindt het belangrijk om verbinding te zoeken met maatschappelijke organisaties. De Beursvloer is een prachtig middel om nieuwe manieren te leren van zoeken, vinden en doen. Wij hopen ook dit jaar weer op een aantal mooie en zinvolle matches.

Binthout - Partner van STORM in Recruitment

Binthout

Binthout is een ‘social enterprise’ die Nederlandse bomen redt van de versnipperaar en met het hout dat daarmee wordt gespaard de meest prachtige designproducten maakt. De producten worden in Nederland met de hand gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Achterliggende gedachte van Binthout is dat op die arbeidsmarkt iedereen een kans verdient. Binthout, inmiddels vaste leverancier van STORM in Recruitment, werd in 2013 opgericht door de sociaal ondernemers Karst Klein en Cor Wobma, vanuit een hart voor hout en mens.

Franck Food logo - Partner van STORM in Recruitment

Franck Food

STORM heeft voor bijeenkomsten een vaste cateraar: Franck Food, een complete ‘eetwinkel’ in Zwolle. Franck doet geen concessies als het gaat om kwaliteit of smaak. De cateraar kiest voor unieke en kleinschalige producenten en voor leveranciers met een bijzondere aandacht voor smaak, presentatie en een duurzame keten. Franck Food werkt zoveel mogelijk met biologische producten en altijd zonder kunstmatige toevoegingen.

Gilde Zwolle logo - Partner van STORM in Recruitment

Gilde Zwolle

De stichting Gilde Zwolle bestaat uit vrijwilligers die in de Zwolse samenleving projecten uitvoeren voor en met deelnemers. Denk aan anderstaligen die samen met vrijwilligers de Nederlandse taal en cultuur leren kennen, of mensen met een visuele beperking die samen met vrijwilligers een fietstocht maken. Het bovenliggende doel is burgers verbinden op basis van gelijkwaardigheid. STORM steunt Gilde Zwolle en helpt onder meer met de werving van bestuursleden.

Hedon logo - Partner van STORM in Recruitment

Hedon

STORM in Recruitment is aangesloten bij de Hedon Music Club, een intieme, levendige club van ondernemers, particulieren, prominenten en fondsen die het Zwolse poppodium Hedon steunen. De donateurs hebben een warm hart voor het culturele leven in Zwolle en begrijpen het grote belang van een bruisend poppodium in deze prachtige stad. De concerten en andere culturele evenementen in Hedon zijn voor STORM bovendien een mooie gelegenheid om andere leden beter te leren kennen en nieuwe contacten te leggen.

Het Langhuis logo - Partner van STORM in Recruitment

Het Langhuis

STORM in Recruitment ondersteunt Het Langhuis, een expositie- en werkruimte voor hedendaagse beeldende kunst. Het is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in het oudste gedeelte van de binnenstad van Zwolle. In Het Langhuis gaat historie een interessante verbinding aan met jonge, meer actuele kunst.

Humanitas logo - Partner van STORM in Recruitment

Humanitas

De vereniging Humanitas helpt mensen die te kampen hebben met problemen als eenzaamheid, opvoedingsproblemen of bijvoorbeeld financiële problemen. De landelijke vrijwilligersorganisatie helpt mensen om hun situatie op eigen kracht te veranderen. Humanitas geeft praktische hulp en tips en staat voor vriendschap en gezelschap. STORM in Recruitment ondersteunt Humanitas en helpt met de werving van bestuursleden.

Inloophuis de Bres logo - Partner van STORM in Recruitment

Inloophuis De Bres

In Inloophuis De Bres in de binnenstad van Zwolle kunnen mensen elkaar laagdrempelig ontmoeten en in een ongedwongen, gastvrije sfeer een praatje maken. De Bres helpt een groeiende doelgroep om maatschappelijk stabiel te blijven en opgedane contacten te onderhouden. STORM in Recruitment helpt De Bres met het werven van bestuursleden.

Landstede logo - partner van STORM in Recruitment

Landstede

Landstede is een onderwijsinstelling in Zwolle die verschillende Mbo-opleidingen aanbiedt. Doelstelling is om de mogelijkheden en talenten van iedere student optimaal te ontwikkelen. Landstede wil verbindingen leggen en een brug slaan tussen het onderwijs, de samenleving en de directe leefomgeving van een student. Landstede staat voor waarde(n)vol leren, leven en werken. STORM in Recruitment plaatst regelmatig stagiairs van Landstede en geeft trainingen op het gebied van personal branding.

MVO Nederland logo - Partner van STORM in Recruitment

MVO Nederland

STORM in Recruitment ondersteunt het proces van verduurzaming en de introductie van nieuwe (groenere) businessmodellen. MVO Nederland is daarom een belangrijke partner voor STORM.

NHL Hogeschool logo - Partner van STORM in Recruitment

NHL Hogeschool

Ook bij NHL Hogeschool geeft STORM in Recruitment trainingen personal branding. NHL Hogeschool staat bekend als nuchter, gedreven, open, sociaal en ambitieus. Studenten krijgen er onderwijs en er zijn kenniscentra voor onderzoek en ondernemerschap. De onderwijsinstelling werkt nauw samen met bedrijven en overheden en kan daardoor optimaal inspelen op maatschappelijke en economische vraagstukken van heden en toekomst.

Pure Africa logo - Partner van STORM in Recruitment

Pure Africa

STORM in Recruitment schenkt koffie van Pure Africa: Afrikaanse koffie van topkwaliteit. Maar Pure Africa is meer. De producent wil in 2020 vijftigduizend euro aan betaalbare microkredieten verstrekken aan Afrikaanse koffieboeren. In datzelfde streefjaar wil Pure Africa een groot deel van zijn koffie rechtstreeks van de coöperatie kopen, tegen een prijs die minimaal honderd procent hoger ligt dan de Fairtrade-premie.

Rode Kruis logo - Partner van STORM in Recruitment

Rode Kruis

Ook het Rode Kruis kan rekenen op de steun van STORM in Recruitment bij het werven van bestuursleden. Het Rode Kruis helpt mensen in nood, direct en vanuit het hart en in noodsituaties in Nederland en bij rampen en conflicten wereldwijd. In Nederland staan bijna dertigduizend vrijwilligers paraat om in actie te komen bij rampen of ongelukken, EHBO te verlenen op evenementen of kwetsbare mensen voor te bereiden op noodsituaties.

Saxion logo - partner van STORM in Recruimtent

Saxion

Saxion is een hogeschool die garant staat voor kwalitatief uitstekend onderwijs. Alles is erop gericht om studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, en daarvoor is een intensieve samenwerking met bedrijven en instellingen essentieel. STORM in Recruitment helpt de hogeschool om een brug te slaan naar de beroepspraktijk door stagiairs te plaatsen en – ook hier – personal branding trainingen te geven.

Team MyUna voor ZonnaCare logo - partner van STORM in Recruitment

Team Myuna en ZonnaCare

STORM in Recruitment heeft Team Myuna gesponsord. Zij namen deel aan Navigate North, een reis van zevenduizend kilometer over besneeuwde wegen naar Noord-Scandinavië. Team Myuna ondersteunt kinderhospice ZonnaCare, een logeerplek voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. ZonnaCare is een leuk verblijf voor het kind en biedt tegelijk de nodige ontspanning voor zijn ouders of verzorgers. Die kunnen met een gerust hart even écht vrij zijn, doordat ZonnaCare in een huiselijke, kleinschalige omgeving alles aanbiedt wat hun kind nodig heeft.

Intermezzo logo - Partner van STORM in Recruitment

TwingoXperience en InterMeZZo

In november 2016 sponsorde STORM in Recruitment de TwingoXperience: een monstertocht van Zwolle naar het Marokkaanse Tan Tan en weer terug, in een basic Renault Twingo uit de vorige eeuw. Zo’n tocht van negenduizend kilometer biedt avontuur en vriendschap, maar we ondersteunen daarmee ook een goed doel: het Zwolse IntermeZZo. IntermeZZo is een nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten, nauw verbonden met het Oncologisch Centrum van het Isala Ziekenhuis in Zwolle.

Voetbalclub ZAC logo - Partner van STORM in Recruitment

Voetbalclub ZAC

STORM is de trotse ‘zaterdag- en zondagsponsor’ van de senioren bij de oudste voetbalclub van Zwolle en omstreken: Zwolsche Athletische Club, kortweg ZAC.

Windesheim logo - Partner van STORM in Recruitment

Windesheim

Windesheim is een innovatief kennis- en expertisecentrum dat individuen en mensen in organisaties uitdaagt zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals. De instelling voor hoger beroepsonderwijs met vestigingen in Zwolle en Almere wil leerlingen maatschappelijk relevante kennis en competenties bijbrengen. Windesheim is er voor studenten die willen functioneren op een hoog professioneel niveau, persoonlijk willen groeien en willen bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. STORM in Recruitment steunt Windesheim, biedt studenten stageplekken aan en geeft trainingen personal branding.