STORM in Development

Naast activiteiten op gebied van bemiddeling en recruitment is STORM gesprekspartner en adviseur als het gaat om ontwikkelingen binnen een organisatie. Denk aan bijvoorbeeld het optimaler inzetten van HR – en wervingsprocessen. STORM helpt organisaties en teams om wendbaar te worden. Zo adviseren en coachen wij organisaties met diverse werkmethodieken (o.a. LEAN, Agile en Scrum). Ook geven we regelmatig branding en LinkedIn workshops op individueel en teamniveau.

Lees hieronder hoe we je kunnen begeleiden of neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Advies rondom werving en selectie 

De economie groeit snel, net zoals het aantal vacatures dat moet worden ingevuld. Daarentegen zijn goede kandidaten lastig te vinden en jij vraagt je af hoe jij je als werkgever profileert in een markt van schaarste.

Omdat het aantrekken van de beste en juiste mensen niet langer een vanzelfsprekendheid is, verschuift de behoefte van onze opdrachtgevers. Een goede kandidaat aanleveren is niet langer bevredigend. Om tegemoet te komen aan deze veranderende behoefte geven wij naast het werven en selecteren van talent, advies over het inrichten van een integraal werving- en selectietraject.

Dit doen wij door de huidige situatie in kaart te brengen en hier het filter van onze visie op werving en selectie overheen te plaatsen. Samen met jou definiëren wij vervolgens de gewenste situatie. Hierbij onderscheiden wij ons door pragmatisch te werk te gaan. Wij geven praktijkgerichte aanbevelingen en ondersteunen bij de uitvoering daarvan. STORM in Development zet een krachtige beweging in gang waarbij iedereen zijn eigen talent inzet.

Personal Branding

Jouw organisatie is zich bewust van het feit dat het goed in de markt zetten van een merk en bedrijfsnaam erg belangrijk is. Er wordt dan ook veel aandacht besteedt aan de marketingcommunicatie en de merkwaarden die via alle uitingen consistent naar voren komen. Maar hoe zit het met jouw medewerkers? Zijn zij in staat om hun merkwaarden en talenten online onder de aandacht te brengen? En sluiten deze aan bij de merkwaarden van jouw organisatie, waardoor je medewerkers echte merk- en cultuurdragers zijn?

Tijdens de training personal branding krijgt jouw organisatie antwoord op deze vragen en leren jouw medewerkers wat een personal brand nu precies is, hoe zij een eigen ‘merk’ creëren en hoe zij dat op een effectieve manier onder de aandacht brengen van hun netwerk en potentiële klanten.

Om jouw medewerkers hierbij zo goed mogelijk te begeleiden, maken wij gebruik van het social media platform LinkedIn. LinkedIn is een fantastisch medium om je omgeving kennis te laten maken met jouw personal brand. Van ons leer je alle ins en outs. Al honderden STORM professionals gingen jouw medewerkers voor en doorliepen deze training succesvol.

Doelgericht (samen)werken

De training doelgericht (samen)werken brengt teams op een speelse manier in beweging en biedt structuur aan groepen en individuen. Onze jarenlange ervaring draagt bij aan een unieke combinatie van theorie en praktijk.

Teams maken op een interactieve manier kennis met de praktische werkmethodiek scrum en gaan hier vervolgens in de praktijk mee aan de slag. Deze werkmethodiek creëert een grote mate van transparantie en geeft concrete handvatten om doelgericht (samen) te werken.

Door te sturen op autonomie in combinatie met eigenaarschap maken wij tijdens deze interactieve sessie taken en doelen visueel. Dit geeft niet alleen inzicht in individuele werkzaamheden, maar ook in de werkzaamheden van het team als geheel.

Assessments

Als werkgever wil je bij de aanstelling van een potentiële werknemer beschikken over een integraal beeld. STORM in Development is dan ook graag jouw professionele adviseur bij de beoordeling van nieuw talent. Met behulp van een assessment schetsen wij een compleet beeld van een potentiële werknemer en de aanwezige kennis, capaciteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen. Op deze manier helpen wij bij het bepalen van de geschiktheid voor een specifieke functie. De uitkomsten van het assessment brengen wij samen in een concreet en helder aanstellingsadvies.

Naast de inzet van assessments op het gebied van werving en selectie, zet STORM in Development ook assessments in die gericht zijn op de ontwikkeling van zowel individuen als teams. Wij onderzoeken waar iemand nog in kan en wil groeien. Op deze manier zijn wij in staat om organisaties en werknemers van een gedegen advies te voorzien wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een interne reorganisatie. Een waardevolle manier om medewerkers maximaal te laten presteren. Wij kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar ook en vooral naar datgene wat een organisatie in de toekomst nodig heeft.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Terug