STORM in Development

Naast activiteiten op gebied van bemiddeling en recruitment is STORM gesprekspartner en adviseur als het gaat om ontwikkelingen binnen een organisatie. Denk aan bijvoorbeeld het optimaler inzetten van HR – en wervingsprocessen. STORM helpt organisaties en teams om wendbaar te worden. Zo adviseren en coachen wij organisaties met diverse werkmethodieken (o.a. LEAN, Agile en Scrum). Ook geven we regelmatig branding en LinkedIn workshops op individueel en teamniveau.

STORM in Development levert maatwerk. Er is namelijk niet een kant en klare oplossing die past bij jou, jouw team of organisatie. De voorbeelden hieronder laten zien wat STORM in Development kan betekenen. Meer weten? Zoek dan contact!

Effectiever en doelgerichter samenwerken bij Centrada

STORM in Development heeft Centrada geholpen in efficiënter en doelgerichter samenwerken. Zij wilden ingesleten patronen doorbreken en op een nieuwe manier samenwerken. In dit proces hebben we diverse teams geïnspireerd bij het inzichtelijk maken van persoonlijke en gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden. Dit deden we door middel van een werkbord; een vorm van samenwerken die vergelijkbaar is met scrum. Dit bracht veel energie en enthousiasme met zich mee. STORM werkt volgens het principe ‘voordoen, meedoen, zelfdoen’ waarin we in het begin vooral trainen en bij het vervolg vooral coachen.

Proeverij Agile en Scrum bij Gemeente Zwolle

Vanuit de wens meer effectief en vanuit eigennaarschap met elkaar samen te werken heeft STORM in Development de HR-afdeling van Gemeente Zwolle onlangs kennis laten maken met de werk-methodieken ‘Agile & Scrum’. Na een interactieve kennismakingsdag met elkaar en deze methode werd veel duidelijk over de filosofie achter deze werkmethodieken. Het doel van deze ‘proeverij’ was ervaringen uitwisselen en er achter komen of deze afdeling er klaar voor is het werk en de processen anders te organiseren. Wordt vervolgd!

Werving en trainingen branding en LinkedIn bij Landstede Groep

STORM in Development hielp Landstede Groep bij het herontwikkelen van hun werving- en selectieproces. Ook adviseerden we in arbeidsmarkt-communicatie; de kanalen die je inzet voor werving en gingen we specifiek in op de vraag welke rol bijvoorbeeld LinkedIn hierin kan spelen. Op basis van grootschalig onderzoek bracht STORM een advies uit. Daarnaast werkten we pragmatisch samen met alle stakeholders die een rol hebben in dit wervingsproces. STORM hielp ze o.a. op weg met een uitgebreide brandingtraining voor de afdelingen Marketing & Communicatie en P&O.

Inrichten van werving- en selectieproces bij Travers

Onlangs heeft STORM in Development Travers geholpen bij het inrichten van een goed werving- en selectieproces. We keken naar het huidige proces en adviseerden in verbeterslagen. Bij het doorvoeren van de verbeteringen betrokken we naast HR, alle partijen die een rol hebben in het wervingsproces. Bij deze stakeholders stuurde STORM op de rol, samenwerking, verantwoordelijkheid en eigenaarschap in het werving- en selectieproces. Inmiddels werft Travers succesvol op eigen kracht.

Het Oversticht

Nieuwe commerciële strategie bij Cuperus Gedenken

STORM in Development heeft Cuperus Gedenken geholpen een nieuwe twist te geven aan de diverse verkooprollen. De aanleiding hiervoor waren veranderende ambities op commercieel gebied. Met nieuwe inzichten, opgedaan uit interviews en rapportages door STORM, geven ze hun commerciële strategie verder vorm. Bovendien heeft STORM ondersteund bij het aantrekken van nieuwe verkoopadviseurs. Op eigen kracht en in samenwerking met STORM is er een succesvolle wervingscampagne opgestart.