Senior Financieel Adviseur

Omgeving Delft

13-03-2019

36 uur | Overheid, BBV, Planning & Control | HBO

Ben jij per direct beschikbaar voor een mooie opdracht bij de Gemeente Delft en zie jij jezelf terug in de onderstaande aanvraag? Laat ons dan zo snel mogelijk weten waarom jij de meest geschikte kandidaat bent!

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Senior Financieel Adviseur voor de Gemeente Delft.

STORM in Recruitment STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken.

Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

Zeven portefeuilles, daar bestaat de gemeentelijk organisatiestructuur uit. Samenleving, Veiligheid, Ruimte en Economie, Programma’s en Projecten, Klant Contact Centrum, Bestuur en als laatste Interne Dienstverlening. De afdeling Financiën is in het afgelopen jaar opnieuw gepositioneerd onder Interne Dienstverlening.

Eén van de teams die hier op deze afdeling werkt, is verantwoordelijk voor financieel advies.De afdeling Financiën is primair verantwoordelijk voor de financiële advisering op het bredeterrein van financiën en financiële sturing en financiële beheersing van de administratie.De afdeling financiën heeft in het kader van de nieuwe positionering en de daarvoor benodigde doorontwikkeling tijdelijk behoefte aan een Senior financieel adviseur. Van een Senior financieel adviseur wordt schakelkracht en vertaalkracht gevraagd.

Bij de functie van Senior financieel adviseur ligt het accent op: Gemeentebrede, portefeuilleoverstijgende, complexe of strategische vraagstukken; Adviseren in het verbeteren en ontsluiten van de financiële informatie ten behoeve van de interne klant; In het kader van de beleidscyclus coördineren en regisseren tussen concern, de verschillende portefeuilles en de financiële functie (de afdelingen concerncontrol en de afdeling financiën). Naast Senior ben je als Financieel adviseur,dé schakel tussen de financiële administratie en de budgethouder of beheerder. Je ondersteunt de organisatie op het brede terrein van financiën. Dat varieert van het geven van financieel advies bij voorstellen met financiële consequenties,tot het proactief bewaken, controleren en analyseren van financiële gegevens. Kortom; met je expertise geef je meerwaarde aan financiële cijfers en hou je de basis op orde.

Bovendien ondersteun je de budgethouder vanuit de kaders van Planning & Control. Om dit goed te kunnen doen, werk je samen met onze business controllers van de afdeling Concern Control en andere adviseurs van de bedrijfsvoering, zoals HRM en ICT. Daarnaast maak je gebruik van jouw schakel-en vertaalkracht om zo tot hoogwaardig financieel advies te komen aan de directie, College en Raad rondom voorstellen met financiële consequenties.

Vanuit de seniorrol ligt voor deze opdracht aanvullend een extra accent op de strategische-tactische advisering en monitoring financiële dossiers fysieke domein en het adviseren over de inrichting financiële bedrijfsvoering (rollen en taken) binnen het fysieke domein. Bij het fysieke domein wordt met name gedoeld op grotere meerjarige investeringsprojecten en grondexploitaties, waarbij verschillende investeringen, bijvoorbeeld parkeren, woningen, scholen, sportvoorzieningen, etc. in gezamenlijkheid opgepakt worden.

Vanuit de seniorrol wordt verwacht dat geadviseerd wordt over zowel het totaal, als de verschillende onderdelen en de aansluiting en borging op de beleidscyclus en de onderliggende financiële administratie. Essentieel in de financiële advisering is dat de meerjarige financiële consequenties van de investeringsprogramma’s op de financiële positie en het financieel meerjarenperspectief tijdig in beeld worden gebracht en na besluitvorming in de financiële administratie zijn geborgd en kunnen worden gemonitord.

Functie eisen

  • Minimaaleen afgerondeHBO opleidingop het gebied van financiën en control, bijvoorbeeldMaster of Business Administration,Hoger economisch en administratief onderwijs, Accountingmanager-Controller, of vergelijkbaar;
  • Afgeronde opleiding/cursus BBV (besluit, begroting en verantwoording);
  • Minimaal zes (6) jaar aantoonbare werkervaring met financiële advisering voor meerjarige investeringsprogramma’s;
  • Minimaal vijf (5) jaar werkervaring met vanuit breed perspectief financieel strategisch adviseren van bestuur, directie en management over financiële vraagstukken;
  • Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met inhoudelijk hoogwaardig financieel advies rondom alle voorkomende werkzaamheden van de Planning & Controlcyclusin depublieke sector;
  • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren over de inrichting van de financiële bedrijfsvoering (rollen en taken);
  • Aantoonbare kennis vanen ervaring metrapportagemethodieken,en het opstellen van managementrapportages;
  • Aantoonbare ervaring met het gebruik van het financieel systeemOracle, of vergelijkbaar.

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Sander Westenberg van STORM in Recruitment; westenberg@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 - 22 22 015.

solliciteer   email deze vacature