Senior Communicatieadviseur

Omgeving Hilversum

08-11-2018

20 uur | Overheid, Bouwprojecten, Sparringspartner | WO

Ben jij beschikbaar en zie jij jezelf terug in de onderstaande aanvraag? Laat ons dan weten waarom jij de meest geschikte kandidaat bent! 

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Senior Communicatieadviseur voor de Gemeente Hilversum. 

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken. Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.

Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn; inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht

De gemeente Hilversum heeft de communicatiefunctie over meerdere afdelingen verdeeld. Naast de woordvoerders voor het bestuur, de online communicatie en de communicatie voor het sociaal plein, is er communicatieadvies nodig in projecten en programma’s. Voor de programma’s Buurten en Zorg en Welzijn in buurten, is de gemeente op zoek naar een senior communicatieadviseur.

Een van de pijlers uit het coalitieakkoord is het programma Buurten. Dit moet in samenhang worden opgepakt met het programma Zorg en Welzijn in buurten. Op verschillende niveaus en vanuit verschillende programma’s (Omgevingswet, Buurten en Zorg en Welzijn in buurten), is participatie gewenst met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen. De integraliteit tussen deze programma’s is belangrijk voor de (verdere) totstandkoming en borging van o.a. het buurtgericht werken.

Buurtcoördinatoren en beleidsmedewerkers zijn in dit proces belangrijke interne stakeholders, waarmee je nauw samenwerkt om het buurtgericht werken te professionaliseren. Zo is de inzet van deze interne partijen erop gericht om kleine en middelgrote initiatieven uit wijk en buurt te realiseren, integraal op te pakken en onderdeel te maken van het interne werkproces. Om hiertoe te komen is effectieve communicatie (advisering en ondersteuning) zowel intern als extern essentieel.

De communicatieadviseur werkt nauw samen met genoemde interne en externe doelgroepen en heeft daarbij een overall blik om strategie en uitvoering af te stemmen op genoemde groepen en doelstellingen van het programma en coalitieakkoord. De communicatieadviseur adviseert gevraagd en ongevraagd op verschillende niveaus over de aanpak van buurtgericht werken en houdt ruggenspraak met de woordvoerder van de wethouder.

Functie eisen

  • Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau.
  • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als communicatieadviseur, zowel bij overheid als bedrijfsleven.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare gemeentelijke werkervaring in de afgelopen 5 jaar met publieksgerichte communicatie in het fysiek domein.
  • Aantoonbare werkervaring met de combinatie van het integraal oppakken van buurtgericht werken én implementatie van de Omgevingswet bij een gemeente.

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Sander Westenberg van STORM in Recruitment; westenberg@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 - 22 22 015.

solliciteer   email deze vacature