Senior Communicatieadviseur

Omgeving Amsterdam

01-08-2018

16 - 28 uur | Gemeente, Groen, Campagnes | HBO/WO

De gemeente Amsterdam zoekt voor een interim communicatieadviseur voor het thema groen. Wordt jij gelukkig van dit thema? Dit is je kans.

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Senior Communicatieadviseur voor de gemeente Amsterdam.

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken.

Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

De gemeente Amsterdam zoekt een ervaren, enthousiaste en hands-on senior Communicatieadviseur voor een verzameling van onderwerpen binnen het groene domein. Het gaat met name om de Agenda Groen en de invulling daarvan door het nieuwe college. De gemeente Amsterdam investeert €35 miljoen in groen in een stad die groeit en volop in ontwikkeling is. In het coalitieakkoord staat dat er o.a. een stedelijke visie voor groen in de stad moet komen. Aandachtspunten zijn: meer vergroening in de stad, verbetering van klimaatadaptatie in de openbare ruimte, evenals van de ecologische kwaliteit van het groen. Ook biedt het autoluw maken van de stad (een ander speerpunt van het college) mogelijk kansen tot vergroenen. Daarnaast zijn de bomen in Amsterdam altijd een onderwerp van aandacht. Niet alleen de kap, maar evengoed de herplant en de verhouding tussen die twee. Zo loopt sinds eind 2017 de vervanging van bijna duizend Canadese populieren. Naast Canadese populieren heeft de gemeente ook te maken met de Japanse duizendknoop, een plant die onder de grond een verwoestende werking heeft.

Groen heeft raakvlakken met thema's die stadsbreed spelen. Balans in het gebruik van groen door een toenamen van inwoners en bezoekers, de festivals in parken. Groen is daarom een onderwerp dat ook veel samenwerking vraagt van de verschillende gemeentelijke organisaties.

Werkzaamheden

 • De vraag van de organisatie in kaart brengen, de communicatieopgave bepalen, en er conclusies aan verbinden (analyseren). Deze vertalen naar een realistische communicatiestrategie in de juiste proporties met heldere meetbare (advies)producten (adviseren).
 • Kritische blik en draagvlak creëren. Zorgen voor verbeteren van 'producten'. En ook zorgen voor draagvlak bij directie, bestuur en raad: bij gesprekken aanwezig zijn, adviseren van collega's, meekijken met stukken (zoals voordracht voor college of raadsbrieven).
 • Vertalen strategie naar concepten voor middelen en media in samenwerking met collega's in andere disciplines, die disciplines op het juiste moment betrekken en zorgen voor onderlinge afstemming, ook met beleid en tussen directie, stadsdeel en Directie Communicatie.
 • Signaleren relevante ontwikkelingen (buitenwereld binnenhalen) en die vertalen naar de Amsterdamse praktijk (analyseren). Daarbij hoort ook: hoe denkt de wethouder, wat is het beeld van de Amsterdammer? Aansluiting zoeken.
 • Spin in het web: je weet de juiste mensen binnen de gemeente te vinden en verbindingen te maken.
 • Helikopterview: hebben we alles? Of zijn er raakvlakken met wat er elders in de gemeente speelt? Sluit dit aan bij de publiek

Functie eisen

je hebt:

 • afgeronde HBO/WO-opleiding
 • als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie
 • als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met een politiek bestuurlijke omgeving.
 • als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met de uitrol van publiekscampagnes
 • als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met complexe vraagstukken in het groene domein.
 • als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie bij complexe projecten en/of programma's.
 • als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met projectleiding bij complexe projecten en/of programma's
 • als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement.

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Sander Westenberg van STORM in Recruitment; westenberg@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 - 22 22 015.

solliciteer   email deze vacature