Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (het vroegere ministerie van Verkeer en Waterstaat), werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Zij beheert en ontwikkelt de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren. Hierbij streeft zij naar een duurzame leefomgeving.

In het waterrijke Nederland werkt Rijkswaterstaat aan een land dat optimaal beschermd is tegen overstromingen. Met voldoende groen en schoon water en waar mensen vlot en veilig van A naar B kunnen.

Terug naar alle partners.

Rijkswaterstaat logo - Opdrachtgever STORM in Recruitment