Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is – kort gezegd – verantwoordelijk voor een rechtsorde waarin mensen kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie werkt bovendien aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving. VenJ doet dat samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst.

Terug naar alle partners.

Ministerie van Veiligheid en Justitie logo - Opdrachtgever STORM in Recruitment