Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het doel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een sociaal en economisch krachtig Nederland binnen Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid (inclusief migratie en een vrij verkeer van werknemers), uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, en arbeidsomstandighedenbeleid en de inspectie daarop.

Het gaat het ministerie om een combinatie van sociaal én economisch. SZW werkt aan sociale samenhang en daarbij is werk van groot belang. Werk draagt bij aan zelfrespect en ontplooiing en is een van de beste manieren om mensen te integreren in de samenleving. Een sterke economie zorgt voor voldoende banen en tegelijk is betaald werk nodig voor de economische houdbaarheid van het sociale systeem.

Terug naar alle partners.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid logo - Opdrachtgever STORM in Recruitment