DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. DUO heeft vestigingen in Amsterdam, Groningen, Arnhem, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle, en is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs.

DUO houdt zich onder meer bezig met het bekostigen van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en andere vormen van tegemoetkoming aan schoolkosten, en het innen van lesgelden en studieschulden. DUO is de instantie die de Nederlandse Diplomabank beheert en daarmee diploma’s erkent. Ook organiseert DUO school-, staats- en inburgeringsexamens en verzamelt en beheert onderwijsgegevens in diverse registraties.

Terug naar alle partners.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - Opdrachtgever STORM in Recruitment