Privacy

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

STORM hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen je privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met je persoonlijke informatie om. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met de gegevens van onze kandidaten en opdrachtgevers.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens. STORM houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het doel van STORM bij het verwerken van persoonsgegevens is tweeledig:

1. Het verbinden en bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers voor een mogelijke baan:

Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor vacatures.
Het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een vacature.
Het, wanneer gewenst, sturen van e-mails over mogelijke vacatures.

2. Het bieden van een carrièreplatform voor kandidaten:

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
De informatie die u beschikbaar stelt, kan ook worden gebruikt om u te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van de content en het gebruik van de website.
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Wij delen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. Zonder jouw toestemming geven wij geen gegevens door aan een land buiten de Europese Unie.

 

Welke informatie wordt verzameld?

 

Inschrijfformulier en reageren op vacatures

Als gebruiker van STORM kunt u een inschrijfformulier invullen, inschrijven op evenementen en reageren op vacatures. Hiervoor geeft je ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie, werkervaring en cv. Je bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. De overige informatie die voor het persoonlijke profiel wordt gevraagd, is optioneel. Echter, met behulp van deze informatie kan STORM je helpen bij het vinden van een passende baan.

Door het invullen van het inschrijfformulier geef je STORM toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer je het niet op prijs stelt dat STORM je persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kun je dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat STORM je geen diensten kan verlenen.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website. Als je niet wenst dat wij die gebruiken, dien je in je browser ‘cookies off’ in te stellen. Accepteert je cookies wel, dan blijven die gedurende vijf jaar op je computer, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Op deze manier kunnen we onze website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om je inschrijfgegevens bij STORM en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, doch uiterlijk twee jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met je goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker kunt je je gegevens, laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan via een verzoek per e-mail naar info@storminrecruitment.nl te sturen. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal STORM je persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Je hebt daarnaast de volgende rechten:

Het recht de verwerking van je gegevens te beperken of je gegevens aan een andere partij over te dragen.
Het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken.
Dit kun je doen door contact met ons op te nemen. Je hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze organisatiesactiviteiten en eventuele wetswijzigingen.

Heb je vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Mail deze naar info@storminrecruitment.nl.

Teksten op website

De teksten op deze website zijn door onszelf geschreven. We waarderen het dat wanneer je iets wilt kopiëren dit eerst in overleg doet. De teksten van de vacatures zijn een STORM vertaling van de functie eisen van onze opdrachtgevers. Wij kunnen deze eisen wanneer nodig aanpassen.