Manifesto

Ubuntu

“Het wezen van de mens is zijn verbondenheid.”

Ubuntu is een lettertype familie. Wij kiezen juist deze font voor onze huisstijl vanwege de  prachtige betekenis van de term.
Wanneer in Afrika iemand tegen je zegt dat je ‘Ubuntu’ hebt is dat een groot compliment. Het betekent dat je hartelijk, open en medemenselijk bent.

Het woord verwijst naar een eeuwenoude en nog steeds sprankelende levensfilosofie: Als ik jou als mens behandel, word ook ik meer mens: ‘Umuntu ngumuntu ngamuntu’. Het wezen van de mens is zijn verbondenheid. Verbonden met zijn familie, omgeving en de natuur. Maar ook met het verleden, heden en toekomst. Met voorouders en degenen die nog geboren worden. De mens staat er tussenin en heeft als opdracht de harmonie te bewaken en waar nodig te herstellen. Individu en gemeenschap zijn zo in balans. Morele ontwikkeling
is belangrijk, ethisch handelen staat centraal. Compassie, verzoening, wijsheid zijn belangrijke thema’s.

Ubuntu is dynamisch, het proces van zijn en worden tegelijk. Ubuntu is de tegenhanger van het westerse individualisme, rationalisme en materialisme. STORM stelt zich ten doel wat meer Ubuntu te brengen in onze gejaagde maatschappij. Door die verbinding van mens en omgeving in te voelen en de juiste connecties te leggen tussen mensen en organisaties.

Onze kernwaarden:

  • STORM is stabiel en geëngageerd. De professionals en organisaties in onze kring zijn sociaal betrokken. Wij willen de wereld vanaf de werkvloer een groenere en betere plek maken en Op de lange termijn onze positieve invloed laten gelden. Dat is STORMachtig!
  • STORM is een gemeenschap voor professionals die zichzelf durven zijn, vooral op hun werk. Samen een STORMachtige ontwikkeling doormaken, daar gaat het ons om. Het is een kwestie van respect om daarbij de verschillen in persoonlijkheid, vaardigheden en ideeën te vieren. Plezier vinden binnen een team, elkaar aanvullen en versterken, dat noemen we STORMachtig!
  • In de Ijsseldelta regio is STORM hét Boutique recruitment bureau. Met een groot lokaal netwerk van mooie organisaties en werknemers die de weg kennen bij overheidsinstanties, in het onderwijs en in de commerciële sector. Wij beloven kwaliteit, duidelijkheid in het proces en snelheid bij het plaatsen van de juiste kandidaat.

….Dat is STORMachtig!

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET ARNOLD BOUMAN | EIGENAAR


annora

“MOEILIJK BETEKENT NIET ONMOGELIJK”

Annora Salomons