Proeverij Agile en Scrum bij Gemeente Zwolle

Vanuit de wens meer effectief en vanuit eigennaarschap met elkaar samen te werken heeft STORM in Development de HR-afdeling van Gemeente Zwolle onlangs kennis laten maken met de werk-methodieken ‘Agile & Scrum’. Na een interactieve kennismakingsdag met elkaar en deze methode werd veel duidelijk over de filosofie achter deze werkmethodieken. Het doel van deze ‘proeverij’ was ervaringen uitwisselen en er achter komen of deze afdeling er klaar voor is het werk en de processen anders te organiseren. Wordt vervolgd!

Gemeente Zwolle logo - Opdrachtgever STORM in Recruitment