Personal branding voor een “leven lang leren” bij Windesheim

Op Windesheim is “een leven lang leren” de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Een verandering waarbij de hogeschool zich ontwikkelt van een onderwijs- naar een kennisinstelling, met de focus op de hoofdtaken: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. In het kader van “een leven lang leren” is STORM gevraagd mee te denkenhoe dit te presenteren naar, met name, alumni. Hoe kan Windesheim aan de hand van personal branding, het huidige netwerk aan zich binden? Hoe presenteer je je als Windesheim maar ook als medewerker c.q. ambassadeur van Windesheim op LinkedIn? Is een platform als LinkedIn een tool om deze alumni te bereiken? En hoe spreek je deze specifieke doelgroep aan zodat ze zich verbinden aan een “leven lang leren” en alumni ook na hun studietijd Windesheim weten te vinden? Tijdens deze sessies personal branding geeft STORM antwoord op deze vragen en denkt mee in oplossingen.