Inrichten van werving- en selectieproces bij Travers

Onlangs heeft STORM in Development Travers geholpen bij het inrichten van een goed werving- en selectieproces. We keken naar het huidige proces en adviseerden in verbeterslagen. Bij het doorvoeren van de verbeteringen betrokken we naast HR, alle partijen die een rol hebben in het wervingsproces. Bij deze stakeholders stuurde STORM op de rol, samenwerking, verantwoordelijkheid en eigenaarschap in het werving- en selectieproces. Inmiddels werft Travers succesvol op eigen kracht.