Personal branding voor een “leven lang leren” bij Windesheim

Op Windesheim is “een leven lang leren” de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Een verandering waarbij de hogeschool zich ontwikkelt van een onderwijs- naar een kennisinstelling, met de focus op de hoofdtaken: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. In het kader van “een leven lang leren” is STORM gevraagd mee te denkenhoe dit te presenteren naar, met name, alumni. Hoe kan Windesheim aan de hand van personal branding, het huidige netwerk aan zich binden? Hoe presenteer je je als Windesheim maar ook als medewerker c.q. ambassadeur van Windesheim op LinkedIn? Is een platform als LinkedIn een tool om deze alumni te bereiken? En hoe spreek je deze specifieke doelgroep aan zodat ze zich verbinden aan een “leven lang leren” en alumni ook na hun studietijd Windesheim weten te vinden? Tijdens deze sessies personal branding geeft STORM antwoord op deze vragen en denkt mee in oplossingen.

Nieuwe commerciële strategie bij Cuperus Gedenken

STORM in Development heeft Cuperus Gedenken geholpen een nieuwe twist te geven aan de diverse verkooprollen. De aanleiding hiervoor waren veranderende ambities op commercieel gebied. Met nieuwe inzichten, opgedaan uit interviews en rapportages door STORM, geven ze hun commerciële strategie verder vorm. Bovendien heeft STORM ondersteund bij het aantrekken van nieuwe verkoopadviseurs. Op eigen kracht en in samenwerking met STORM is er een succesvolle wervingscampagne opgestart.

Inrichten van werving- en selectieproces bij Travers

Onlangs heeft STORM in Development Travers geholpen bij het inrichten van een goed werving- en selectieproces. We keken naar het huidige proces en adviseerden in verbeterslagen. Bij het doorvoeren van de verbeteringen betrokken we naast HR, alle partijen die een rol hebben in het wervingsproces. Bij deze stakeholders stuurde STORM op de rol, samenwerking, verantwoordelijkheid en eigenaarschap in het werving- en selectieproces. Inmiddels werft Travers succesvol op eigen kracht.

Werving en trainingen branding en LinkedIn bij Landstede Groep

STORM in Development hielp Landstede Groep bij het herontwikkelen van hun werving- en selectieproces. Ook adviseerden we in arbeidsmarkt-communicatie; de kanalen die je inzet voor werving en gingen we specifiek in op de vraag welke rol bijvoorbeeld LinkedIn hierin kan spelen. Op basis van grootschalig onderzoek bracht STORM een advies uit. Daarnaast werkten we pragmatisch samen met alle stakeholders die een rol hebben in dit wervingsproces. STORM hielp ze o.a. op weg met een uitgebreide brandingtraining voor de afdelingen Marketing & Communicatie en P&O.

Landstede logo - partner van STORM in Recruitment

Proeverij Agile en Scrum bij Gemeente Zwolle

Vanuit de wens meer effectief en vanuit eigennaarschap met elkaar samen te werken heeft STORM in Development de HR-afdeling van Gemeente Zwolle onlangs kennis laten maken met de werk-methodieken ‘Agile & Scrum’. Na een interactieve kennismakingsdag met elkaar en deze methode werd veel duidelijk over de filosofie achter deze werkmethodieken. Het doel van deze ‘proeverij’ was ervaringen uitwisselen en er achter komen of deze afdeling er klaar voor is het werk en de processen anders te organiseren. Wordt vervolgd!

Gemeente Zwolle logo - Opdrachtgever STORM in Recruitment

Effectiever en doelgerichter samenwerken bij Centrada

STORM in Development heeft Centrada geholpen in efficiënter en doelgerichter samenwerken. Zij wilden ingesleten patronen doorbreken en op een nieuwe manier samenwerken. In dit proces hebben we diverse teams geïnspireerd bij het inzichtelijk maken van persoonlijke en gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden. Dit deden we door middel van een werkbord; een vorm van samenwerken die vergelijkbaar is met scrum.

Dit bracht veel energie en enthousiasme met zich mee. STORM werkt volgens het principe ‘voordoen, meedoen, zelfdoen’ waarin we in het begin vooral trainen en bij het vervolg vooral coachen.