HR Adviseur

Omgeving Den Haag

13-06-2018

28 uur | Overheid, Zelfsturing, P&O | WO

Ben jij per direct inzetbaar en op zoek naar een project in het ondersteunen en adviseren van een teams en directie inzake de personeels- en organisatieontwikkeling. Dit is je kans! 

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een HR Adviseur voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag.

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken.

Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten. Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

 • Het in kaart brengen van en adviseren over personele en organisatorische consequenties van de voorgenomen organisatie- en beleidsontwikkelingen en over te nemen maatregelen.
 • Het doen van voorstellen voor de verdere invulling van het gegeven P&O beleid. De speerpunten zijn Professionaliteit, Mobiliteit, Teamvorming en Leiderschap.
 • Advisering van directie en teams aangaande sturingsvraagstukken, het opzetten van verandertrajecten en het participeren in projecten bij verandertrajecten op dit gebied. Op dit moment is met name relevant advies met betrekking tot de omslag naar zelforganisatie en zelfsturing. Kennis van en ervaring met een dergelijk proces strekt tot aanbeveling.
 • Het adviseren van directie en teams over alle gemandateerde personeels- en organisatieaangelegenheden, inclusief interpretatie en consequenties van gewijzigde wet- en regelgeving ter zake en het in dat kader verzorgen van kennis- en informatieoverdracht.
 • Het adviseren bij de uitvoering en/of oplossing van personeelsaangelegenheden, waarbij met veel aspecten rekening moet worden gehouden, zoals (bezwaren tegen) beoordelingskwesties en ontslagprocedures.
 • Advisering t.a.v. een effectieve en efficiënte organisatiestructuur en -cultuur en inzetbaarheid medewerkers.

Functie eisen

 • De aangeboden Kandidaat heeft door recente betrekkingen, minstens 5 jaar aantoonbare ervaring met advisering aan management op directieniveau
 • De aangeboden Kandidaat heeft meer dan 10 jaar ervaring als HR-adviseur.
 • De aangeboden Kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als HR adviseur voor zelforganiserende teams.
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met advisering aan management op directieniveau.
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met zelforganiseerende teams
 • Kandidaat is bekend met werken in P-direkt
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat heeft gewerkt als HR-adviseur
 • Kandidaat is bekend met advisering op strategisch niveau.
 • Kandidaat heeft ervaring met het begeleiden van teams in een cultuuromslag; de RvdK was een hierarchisch ingerichte organisatie die nu de omslag maakt naar een zelforganisaerende organisatie. Dat vraagt o.a. om een andere houding en gedrag.
 • Ervaring binnen overheids- organisaties. Toegepast bij: ondersteunen en adviseren van zelforganiserende teams zoals duidelijk omschreven staat in de opdracht
 • Kandidaat heeft een afgeronde WO-master arbeid- en organisatiepsychologie

Inlichtingen

Sander Westenberg 0182 820 202

solliciteer   email deze vacature