Functionaris Gegevensbescherming

Omgeving: Overig

Introductie

18 – 36 uur | Juridisch, Data, Zorgvuldig | Wo

Jij wilt iets betekenen voor en een bijdrage leveren aan het welzijn van de Groninger. In deze rol ben jij de onafhankelijke, interne toezichthouder op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving!

Organisatie

Waar kom je te werken?

Een halve eeuw gaswinning in het Groningenveld heeft geleid tot een omvangrijk aantal aardbevingen met schade tot gevolg aan huizen en gebouwen en bij Groningers en Drenten persoonlijk. Het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen (IMG) is het zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 juli 2020 de schade afhandelt die het gevolg is van deze gaswinning. Hierbij gaat het om alle vormen van schade, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS).

Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt en een ambtelijk secretaris staat bij. Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de organisatie effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Jij komt als Functionaris Gegevensbescherming te werken op de afdeling Bedrijfsvoering, die relatief zelfstandig opereert van het Rijk en valt onder het agentschap Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij voldoet aan alle wettelijke rijksregels, echter daar waar doorvertalingen naar RVO gemaakt worden, behoudt zij haar eigen regelruimte. Voor de eenduidigheid in werken, wordt daar waar kan wel gelijk gewerkt. De afdeling bedrijfsvoering is wendbaar, betrouwbaar en betrokken en heeft een integrale adviesfunctie en zorgt voor ondersteuning en ontzorgt het IMG Management & medewerkers.

Functie

Wat ga je doen?

Je bent de deskundige op het gebied van gegevensbescherming die het Bestuur/directie/MT adviseert over de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je werkt autonoom en ontvangt bij het vervullen van je taken geen instructies, maar je bent wel een verbinder, organisatiesensitief en kan goed samenwerken.

Jij hebt de volgende taken:

 • Gevraagd en ongevraagd signaleren, adviseren en rapporteren over de naleving van de AVG en adviseren over de verbetering van privacy en gegevens van de Groningers;
 • Geven van voorlichting over het verwerken van persoonsgegevens, het bevorderen van het bewustzijn bij medewerkers over de vereiste zorgvuldigheid bij de verwerking van persoonsgegevens. Zo draag je bij aan het creëren van een cultuur van gegevensbescherming binnen het IMG;
 • Adviseren over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, en toezien op de uitvoering daarvan;
 • Leveren van een bijdrage aan het ontwerpen, bewaken en evalueren van procedures, voortgang en instrumenten voor zorgvuldige omgang met en verwerking van persoonsgegeven, privacy by design en privacy by default;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren in geval van een datalek;
 • Toezicht houden op het bijhouden van het registeren van gegevensverwerkingen van het IMG;
 • Samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functie-eisen

Wat breng je mee?

Tactisch en diplomatiek handelen, verbindend zijn, kritisch bevragen en zorgvuldige afweging maken tussen belangen van partijen die betrokken zijn. Ervaring met het adviseren van de ambtelijke top, RvB’s, directeuren en het opleiden van mensen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact.

En wat je verder meebrengt:

 • Academisch (WO) werk- en denkniveau;
 • Juridisch geschoold met aantoonbare actuele juridische kennis en expertise van privacy regelgeving waaronder de AVG;
 • Minimaal drie jaar ervaring als FG of privacy adviseur bij voorkeur bij een complexe organisatie;
 • Affiniteit met ICT en informatiebeveiliging en kan vertaalslag maken van privacybescherming naar ICT en informatiebeveiliging;
 • Zorgvuldig, integer en werkt vanuit professionele ethiek;
 • Verder bezit jij onder andere de volgende competenties: organisatiesensitiviteit, analyseren overtuigingskracht, netwerken, bestuurlijk en omgevingsbewustzijn, creativiteit, plannen en organiseren en communicatie en adviesvaardigheden.

Aanbod

Wat krijg je hiervoor terug?

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het IMG biedt verder interessante arbeidsvoorwaarden:

 • Goede primaire arbeidsvoorwaarden;
 • Je ontvangt een Individueel Keuzebudget (IKB) waardoor je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf kan samenstellen;
 • Tal van mogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling;
 • Divers pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld bedrijfsfitness;
 • Volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer;
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Inlichtingen

Is je interesse gewekt?

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Arnold Bouman van STORM in Recruitment; Arnold@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 – 22 22 015. Arnold is te bereiken op 06 4890 3755.

Sollicitatie

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Arnold Bouman van STORM in Recruitment; arnold@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 – 22 22 015. Arnold is te bereiken op 06 – 4890 3755.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET ARNOLD BOUMAN | RECRUITMENT CONSULTANT & OPRICHTER