Directiecontroller

Omgeving: Financieel Groningen Regio Zwolle

Introductie

32 – 36 uur | Onafhankelijk, Adviseur, Organisatiesensitief | Wo

Zoek jij uitdaging, wil je iets betekenen en als het even kan, een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen? Lees dan snel verder!

Organisatie

Waar kom je te werken?
Een halve eeuw gaswinning in het Groningenveld heeft geleid tot een omvangrijk aantal aardbevingen met schade tot gevolg aan huizen en gebouwen en bij Groningers en Drenten persoonlijk. Het IMG is het zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 juli 2020 de schade afhandelt die het gevolg is van deze gaswinning. Hierbij gaat het om alle vormen van schade, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS).

Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt en een ambtelijk secretaris staat bij.Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de organisatie effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Jij komt als Directiecontroller te werken op de afdeling Bedrijfsvoering, die relatief zelfstandig opereert van het Rijk/RVO. De afdeling is wendbaar, betrouwbaar en betrokken en heeft een integrale adviserende en ondersteunende functie. De afdeling heeft een adviserende, kader stellende en ondersteunende rol naar de organisatie in het faciliteren van ondersteunde processen, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor drie hoofdprocessen/taken: de P&C cyclus, de Personeel en Organisatie cyclus en de ondersteunende taken voor de IMG organisatie.

Functie

Wat ga je doen?
De Directiecontroller, die is in een onafhankelijke positie direct onder de Afdelingsmanager BV is geplaatst, is een kritische adviseur die het management voorziet van kwalitatief hoogwaardige, actuele, integrale adviezen. Jij bewaakt de gemaakte afspraken en spreekt het management aan wanneer er afgeweken wordt van deze afspraken. de rol van compliance officer is tevens onderdeel is van de functie. En jouw verdere verantwoordelijkheden zijn:

 • Het adviseren van het management in haar diverse rollen (directeur, afdelingsmanagers, proces- en applicatie-eigenaar) over het inzetten van de verschillende instrumenten voor sturing en beheersing;
 • Het leggen van verbanden tussen strategische ontwikkelingen zoals personeelsplannen, huisvestingsbeleid, Informatievoorziening, administratieve mogelijkheden en deze vertalen naar de inrichting van de bedrijfsvoering processen;
 • Het toezien op de effectiviteit en efficiency van de ondernomen activiteiten in het primaire en bedrijfsvoering proces;
 • Door kritisch te kijken naar rollen in het proces draag jij bij aan het laten werken van het organisatiemodel van IMG. Daarbij herkent de Directiecontroller krachtenvelden, gevoeligheden en ontwikkelingen binnen de organisatie en handelt daarnaar;
 • (Zelfstandig) gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur/directie/MT aangaande voornemens met financieel economische consequenties en financieringsvraagstukken en het doen van aanbevelingen voor alternatieven;
 • Het vertalen van wet- en regelgeving en andere externe beleidsontwikkelingen naar kaders voor de inrichting van het IMG;
 • Het afstemmen van ontwikkelingen met de concerncontroller RVO en vanuit IMG het financiële aanspreekpunt zijn voor EZK inzake diverse vraagstukken.

Functie-eisen

Wat breng jij mee?
Werken voor het IMG is meer dan werken voor een loonstrook. Je zoekt uitdaging, je wilt iets betekenen en als het even kan, wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact.

Jij bent organisatiesensitief en bewust van jouw omgeving. Hierbij houd je een helikopterview, kan je analyseren en netwerken. Ook ben je communicatief, adviesvaardig en creatief. En wat je verder meeneemt:

 • Wo werk- en denkniveau;
 • Vakmatige kennis van actuele ontwikkelingen op het vakgebied: bedrijfseconomie, overheidsfinanciën, kosten-batenanalyse, risicomanagement, project control, methoden en technieken voor evaluatie en businesscases;
 • Brede kennis van aanpalende aandachtsgebieden en het totale bedrijfsvoering gebied;
 • Meerdere jaren relevante ervaring in control- adviesrollen met meerdere klanten in alle fases van het adviesproces;
 • In staat om strategische vraagstukken en ontwikkelingen naar operationele acties te vertalen;
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk) en communiceren, effectief kunnen beïnvloeden;
 • In staat lijnmanagement te motiveren en enthousiasmeren.

Aanbod

Wat krijg je hiervoor terug?
Naast jouw salaris in maximaal schaal 13 ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Arnold Bouman van STORM in Recruitment; arnold@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 – 22 22 015. Arnold is te bereiken op 06 4890 3755.

Je hebt tot en met 15 augustus om te reageren.

Sollicitatie

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Arnold Bouman van STORM in Recruitment; arnold@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 – 22 22 015. Arnold is te bereiken op 06 4890 3755.

Je hebt tot en met 15 augustus om te reageren.

storm in recruitment

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET ARNOLD BOUMAN | RECRUITMENT CONSULTANT & OPRICHTER