Personal branding voor een “leven lang leren” bij Windesheim

Op Windesheim is “een leven lang leren” de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Een verandering waarbij de hogeschool zich ontwikkelt van een onderwijs- naar een kennisinstelling, met de focus op de hoofdtaken: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Nieuwe commerciële strategie bij Cuperus Gedenken

STORM in Development heeft Cuperus Gedenken geholpen een nieuwe twist te geven aan de diverse verkooprollen. De aanleiding hiervoor waren veranderende ambities op commercieel gebied. Met nieuwe inzichten, opgedaan uit interviews en rapportages door STORM..

Inrichten van werving- en selectieproces bij Travers

Onlangs heeft STORM in Development Travers geholpen bij het inrichten van een goed werving- en selectieproces. We keken naar het huidige proces en adviseerden in verbeterslagen. Bij het doorvoeren van de verbeteringen betrokken we naast HR, alle partijen die een rol hebben in het wervingsproces. Bij deze stakeholders...

Werving en trainingen branding en LinkedIn bij Landstede Groep

STORM in Development hielp Landstede Groep bij het herontwikkelen van hun werving- en selectieproces. Ook adviseerden we in arbeidsmarkt-communicatie; de kanalen die je inzet voor werving en gingen we specifiek in op de vraag welke rol bijvoorbeeld LinkedIn hierin kan spelen. Op basis van grootschalig onderzoek brach...

Proeverij Agile en Scrum bij Gemeente Zwolle

Vanuit de wens meer effectief en vanuit eigennaarschap met elkaar samen te werken heeft STORM in Development de HR-afdeling van Gemeente Zwolle onlangs kennis laten maken met de werk-methodieken ‘Agile & Scrum’. Na een interactieve kennismakingsdag met elkaar en deze methode werd veel duidelijk over de filosofie ...

Effectiever samenwerken bij Centrada

STORM in Development heeft Centrada geholpen in efficiënter en doelgerichter samenwerken. Zij wilden ingesleten patronen doorbreken en op een nieuwe manier samenwerken. In dit proces hebben we diverse teams geïnspireerd bij het inzichtelijk maken van persoonlijke en gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden. Dit ...