Communicatiestrateeg

Omgeving Amsterdam

08-08-2018

16 - 24 uur | Overheid, Mobiliteit, Factor C | HBO

Ben jij beschikbaar voor een mooie opdracht bij de grootste gemeente van Nederland? Lees de tekst hieronder en laat ons weten waarom jij de meest geschikte kandidaat bent! 

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Communicatiestrateeg voor Gemeente Amsterdam. 

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken. Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.

Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

Een belangrijk speerpunt voor het bestuur van de gemeente Amsterdam, in het kader van Mobiliteit en luchtkwaliteit, is het autoluwer maken van de stad. De Agenda Amsterdam Autoluw neemt een prominente plek in in het coalitieakkoord. Het doel is een schonere lucht en meer voorrang aan de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer, met name door minder auto's in de stad. Maatregelen die in het coalitieakkoord zijn genoemd en/of verder worden verkend zijn onder meer:

 • In 2025 zijn 7000 tot 10.000 parkeerplekken opgeheven
 • De parkeertarieven gaan omhoog voor bezoekers
 • Parkeervrij maken van smalle grachten
 • Meer investeren in ruimte voor de fiets
 • Touringcars worden geweerd binnen de A10 en beneden het IJ
 • Logistieke verbetering van de bevoorrading van de stad
 • Stimuleren mobiliteitsconcepten ter vermindering van autobezit
 • Amsterdam 2025 uitstootvrij (milieuzones)
 • Verbeteren van de taximarkt, o.a. versneld invoeren elektrisch vervoer
 • Verlaging van de maximum snelheid in woonstraten en op de A10
 • Inzet op veiliger maken van het verkeer

Om het doel te bereiken is het noodzakelijk om het debat met de stad aan te gaan en Amsterdam rijp te maken voor deze maatregelen. We zoeken een ervaren communicatiestrateeg, die dat debat met de stad vormgeeft en een participatietraject hiervoor opzet. Immers: veel mensen gaan profiteren, maar anderen niet. Hoe gaan we hiermee om? We zoeken een denker én een doener. Iemand die enthousiast en bekwaam is om zowel met de strategie als met de operationalisering ervan aan de slag te gaan. De strateeg heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van de positionering van deze bestuurlijke topprioriteit én om hiervoor een bijpassende profileringstrategie te maken. Een communicatiestrateeg, die (samen met onze experts binnen het Communicatiebureau) de complexiteit van de opgave kan afpellen tot een eenduidig verhaal voor de stad en die voor de invoering van de maatregelen een duurzame strategie ontwikkelt en (deels) uitvoert. Omdat de opgave veel verschillende thema's raakt (o.a. luchtkwaliteit, verkeer, infrastructuur, leefbaarheid) zijn interne communicatie en verbinding met de verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente Amsterdam belangrijke aandachtspunten. Tot slot is deze strateeg budgetverantwoordelijk voor het deelbudget communicatie.

Werkzaamheden

Factor C sessie opzetten en resultaten vertalen naar stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatie- en participatiestrategie, voor het debat met de stad (in samenwerking met experts van het Communicatiebureau, o.a. Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, online redactie, campagneadvies, onderzoek en monitoring)

 • Communicatiekalender opstellen
 • Communicatie- en participatiestrategie (deels) uitvoeren
 • Budgetbewaking
 • (Ad hoc) gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de projectmanager en het kernteam
 • Vanuit communicatie samenwerkingsverband opzetten en onderhouden met aanverwante thema's/organisatieonderdelen binnen de gemeente (en eventuele externe betrokken partners)
 • Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.

Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde HBO en/of WO opleiding
 • Je hebt als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.
 • Je hebt als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma's.
 • Je hebt als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met de uitrol van publiekscampagnes.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in de rol van facilitator of procesontwerper.

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Sander Westenberg van STORM in Recruitment; westenberg@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 - 22 22 015.

solliciteer   email deze vacature