Communicatiemedewerker

Omgeving Zwolle

13-06-2019

18 uur | Overheid, IPROX, Socials | HBO

Heb jij ruimte op de provincie de komende maanden te helpen als communicatiemedewerker. Dit is misschien wel op jouw lijf geschreven!

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Communicatiemedewerker voor de provincie Overijssel.

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken. Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Statengriffie, die rechtstreeks ressorteert onder Provinciale Staten (PS). In het duale bestuur vormen PS het ‘Overijsselse’ parlement. Gedeputeerde Staten (GS) zijn het dagelijkse bestuur. In het duale bestuur vervult de statengriffier een centrale rol in de bestuurlijke afstemming tussen PS, GS en de provinciale ambtelijke organisatie. De griffier bepaalt de koers van de statenondersteuning, waarbij de focus is gericht op het primaat van PS en de facilitering van de Staten. Het primaat van PS komt praktisch tot uitdrukking in de uitoefening van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van PS. De griffier is de eerstverantwoordelijke voor de inzet van de diensten van de Statengriffie ten behoeve van PS, Presidium, Agendacommissie, Statencommissies en Commissaris van de Koning. Stemt (pro)actief af met de provinciesecretaris als hoofd van de provinciale ambtelijke organisatie.

Het onderscheidende kenmerk van de Statengriffie is, dat het hier gaat om een eigenstandige organisatie die functioneert naast de organisatie van GS. De Statengriffie heeft een specifieke verbindingsrol in een politiek gevoelig en bestuurlijk en ambtelijk complex krachtenveld.

De Statengriffie bestaat uit een statengriffier, een adviseur tevens locogriffier, statenadviseurs, commissiesecretarissen, een communicatiemedewerker en managementassistentes.

Functie eisen

  • Aantoonbaar over tenminste een afgeronde MBO / HBO opleiding op het gebied van journalistiek of communicatie.
  • Aantoonbaar over werkervaring met CMS-systemen en IPROX.
  • Aantoonbaar over werkervaring in een bestuurlijke organisatie zoals gemeente of provincie.

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Sander Westenberg van STORM in Recruitment; westenberg@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 - 22 22 015.

solliciteer   email deze vacature