Communicatieadviseur

Omgeving Zwolle

04-07-2018

8 - 16 uur | Overheid, Logistiek, Samenwerkingsverbanden | HBO

Wij zijn voor de provincie op zoek naar een gedreven en breed inzetbare communicatieadviseur. Zie jij uitdaging in de onderstaande rol?

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een communicatieadviseur voor de Provincie Overijssel.

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken.

Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

De doelstellingen, activiteiten en organisatie staan beschreven in het Meerjarenprogramma Goederenvervoer & Logistiek. Dit programma is opgesteld door de programma manager samen met de partners en de provincie. Het is in oktober 2017 vastgesteld door de stuurgroep van de SLA en eind 2017 door de provincie. Het programma loopt door tot en met 2020.

Het betreft een ondernemersgedreven programma. De thema’s zijn: ruimte & bereikbaarheid, onderwijs & arbeidsmarkt, kennis & innovatie en profilering & acquisitie. Vanuit het perspectief van de overheid is dit een breed programma, dat over meerdere organisaties, lagen, afdelingen en disciplines heengaat. Voor (logistieke) bedrijven zijn dit thema’s waar ieder afzonderlijk bedrijf dagelijks mee te maken heeft. Maar waarbij het soms lastig is om de juiste toegang bij de overheid, betrouwbare kennis, een geschikte aanpak, business partners of middelen te vinden om een stap verder te komen.

Door de onderlinge samenwerking en communicatie te stroomlijnen, willen we een heldere toegang bieden en verbinding vormen voor ondernemers en overheden, willen we onderlinge samenwerking bevorderen en het traject van ‘goed idee’ naar realisatie ondersteunen en aanjagen.

Verder ligt Overijssel op de North Sea Baltic Corridor. Dat is de handelsroute tussen de zeehavens (Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam), het Oost-Europese achterland (Bremen, Hamburg, Polen, e.d.) en Scandinavië. Door de economische groei in Oost-Europa is juist deze route volop in ontwikkeling. Daar wil Overijssel van profiteren door samen te werken met (internationale) handelspartners en investeerders aan bereikbaarheid, sociaal economische ontwikkeling en duurzaamheid.


Opdracht omschrijving

 • De communicatie adviseur ontwikkelt samen met de partners een communicatie strategie en voert deze uit. Communicatiedoelen:
 • Toegang / weg wijzen naar kennis, netwerk, aanpak en middelen voor logistieke ondernemers en partners in de netwerksamenwerking;
 • Inspiratie bieden om ontwikkelingen / samenwerking op gang te krijgen en te versterken, die bijdraagt aan de doelstellingen (4 thema’s). Vorm: bijeenkomsten, digitale communicatie e.d.
 • Extern: profileren van de kracht van Overijssel en het, in overleg met de provincie, ondersteunen van de lobby voor infrastructurele verbeteringen, verduurzaming en (internationale) samenwerking.
 • Het is de bedoeling dat de communicatieadviseur aansluiting vindt bij bestaande organisaties, platforms en kanalen. Het gaat om het doel(groep)gericht inzetten en stroomlijnen van de communicatie via de bestaande netwerken en social media (bv. communicatie kalender).
 • Het ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen indien nodig. In ieder geval een centrale website en mogelijk een digitale community.

Functie eisen

 • Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring en daarmee over een brede kennis op het gebied van communicatie (digitaal, bijeenkomsten, evenementen) zowel op strategisch niveau als wat betreft organisatie en uitvoering in de periode 2010 - 2018.
 • Je beschikt aantoonbaar over kennis en werkervaring met de ontwikkeling van digitale websites door derden en het geven van leiding en sturing aan de realisatie en het beheer hiervan (vormgeving, techniek, wetgeving en content)
 • Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met het verzorgen van schriftelijke communicatie (nieuwsbrieven, artikelen e.d.).
 • Je beschikt aantoonbaar over kennis en werkervaring met het werken voor zowel de overheid als het bedrijfsleven.
 • Je beschikt aantoonbaar over een netwerk van logistieke bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen in Overijssel en daarbuiten.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met het werken in of met samenwerkingsverbanden, tussen bedrijven of met samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en de overheid (PPS).

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Sander Westenberg van STORM in Recruitment; westenberg@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0182 - 820202.

solliciteer   email deze vacature