Communicatieadviseur

Omgeving Den Bosch

06-12-2018

24 uur | Overheid, Gebiedsontwikkeling, Sparringspartner | HBO

Voor Waterschap AA en Maas zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur voor het project 'Meanderende Maas'. Ben jij beschikbaar en heb jij veel raakvlakken met de onderstaande aanvraag? Laat ons dan weten waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze functie! 

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Communicatieadviseur voor Waterschap AA en Maas in Den Bosch. 

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken. Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.

Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

Het project Meanderende Maas, verkenning Ravenstein-Lith heeft als belangrijkste doel het verhogen van de waterveiligheid. Daarbij worden de gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. Hiervoor wordt een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsmaatregelen onderzocht. Concrete aanleiding is dat dijken aan Brabantse zijde van het riviertraject niet voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Het is een integraal project, dat zowel onder het HWBP als het MIRT valt. In het project wordt samengewerkt door 10 partners: waterschap Aa en Maas (trekker), provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, gemeente Wijchen, gemeente West Maas en Waal en waterschap Rivierenland. Met behoud van eigen bevoegdheid sturen ze samen op realiseren van een waterveilig en aantrekkelijk gebied door dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te combineren.

Er wordt toegewerkt naar een integraal voorkeursalternatief (voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling) én een interprovinciale structuurvisie. Het projectteam staat aan de lat om de besluiten voor te bereiden in nauwe samenwerking met de mede overheden en met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het gebied. Het ontwerpproces (incl. werkplaatsen met de omgeving) en het opstellen van de producten (zoals notitie voorkeursalternatief, MER en structuurvisie) wordt uitgevoerd door het gecontracteerde ingenieursteam.

In het project is communicatie en participatie een speerpunt. De adviseur dient gedurende de looptijd van de opdracht zorg te dragen voor het goed betrekken van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt t.a.v. het betrekken van de bestuurlijke en ambtelijke achterbannen van de samenwerkingspartners.

Het contract met de huidige communicatieadviseur loopt af, derhalve is er plek voor een communicatieadviseur binnen het omgevingsteam.

Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018).

Indien de beoogd communicatieadviseur een zogenaamde ZZP-er is, zal met deze persoon een overeenkomst gesloten worden zoals bijgevoegd, in verband met het voldoen aan de Wet DBA. Elke kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring, alsmede een verwerkersovereenkomst te ondertekenen, beide documenten zijn bijgevoegd.

Kandidaatomschrijving

We zoeken een ervaren communicatieadviseur als lid van het omgevingsteam. Deze adviseur staat stevig in zijn/haar schoenen, mede door de vele jaren ervaring in complexe samenwerkingsorganisaties. Hij/zij is proactief, is een echte teamspeler en heeft geen 9-5 mentaliteit. Hij/zij is in staat om vanuit zijn/haar expertise het strategisch omgevingsmanagement binnen het project te versterken.

We zoeken iemand die goed kan omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers als projectmedewerkers. Hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Die in staat is om samen met het omgevingsteam en de communicatieadviseurs van de partners te werken, en daarin ook het initiatief te nemen. De adviseur zorgt voor tijdige en kwalitatieve goede (tussen-)producten, beschikt over aantoonbare goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Ervaring in het waterwerkveld en / of ervaring in het werkgebied is een pre.

Als communicatieadviseur ben jij verantwoordelijk voor de planning, afstemming en uitvoering van alle communicatieactiviteiten binnen het project Meanderende Maas. Dit in de breedste zin van het woord: social media, website, (werk)bezoeken, informatieavonden, nieuwsbrief, persbenadering en woordvoering. Daarnaast geef je (strategisch) communicatieadvies aan de projectmanager, omgevingsmanagers, projectpartners en bestuurders. Je stemt waar nodig de communicatie met de projectpartners af.

Functie eisen

  • Je hebt minimaal een relevante afgeronde HBO/WO opleiding.
  • Op CV aantoonbaar ervaring met het werken aan grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijke domein (waterveiligheid, waterbeheer, bereikbaarheid / mobiliteit, gebiedsontwikkeling). Noem hiervoor tenminste 3 projecten waaraan gewerkt is (in een periode van > 1 jr) in de verkenning en/of planuitwerkingsfase. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.
  • Op CV aantoonbaar in de afgelopen 15 jaar minimaal 5 jaar werkervaring binnen projecten van publieke organisaties als Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente. Indien dit werkervaring betreft m.b.t. MIRT en/of HWBP projecten is dit een pre. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Noëll Brouwer van STORM in Recruitment; brouwer@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 - 22 22 015.

solliciteer   email deze vacature