Business Controller

Omgeving Den Haag

11-07-2018

20 uur | Overheid, P&C, Stakeholdermanagement | HBO/WO

Ben jij beschikbaar voor een opdracht bij het Ministerie van Financiën en match je met wat gevraagd wordt in de onderstaande tekst? Laat ons dan weten waarom jij de meest geschikte kandidaat bent! 

Opdrachtgever

STORM in Recruitment is op zoek naar een Business Controller voor het Ministerie van Financiën in Den Haag.

STORM in Recruitment begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe reisgenoten met wie je het bekende en het onbekende aandurft. Leer je nieuwe manieren van zoeken, vinden en doen.

Jij bent niet alleen onderdeel van de wereld van werken en ondernemen maar ook van de wereld van na zes uur. Van je gezin, je liefhebberijen en van waar jij je vrijwillig voor inzet. Inwoner, ouder, buur, bestuurslid of initiatiefnemer. STORM in Recruitment erkent dat al deze rollen prettig door elkaar lopen en elkaar verrijken. Ieder mens is meer mensen tegelijk en heeft meerdere talenten.

Talent betekent voor STORM niet wat je gedaan hebt, maar of je blijft ontwikkelen waar je goed in bent. Dit geldt ook voor organisaties. Dus naast het verbinden van talent aan talentzoekers begeleidt STORM organisaties ook bij het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Functie

Opdrachtgever

De eenheid O&P zoekt een Business controller die op tactisch en strategisch niveau kan adviseren op een kader voor O&P control, en dit kan helpen te implementeren. Deze opdracht bevat een traject binnen het kerndepartement van Financiën (circa 2000 medewerkers) en een ministeriebreed traject (circa 30.000 medewerkers). Het Kerndepartement is bezig O&P control door te ontwikkelen en aan te sluiten bij de generieke P&C cyclus/organisatieontwikkelingen.

Daarnaast draagt de Eenheid O&P bij als systeemverantwoordelijke (aanvullend op de directie HDFEZ) aan het organiseren van ministeriebrede O&P control, inclusief de Belastingdienst.

Binnen het team is kennis over de bestuurlijke omgeving, de ontwikkelingen binnen eenheid O&P en de organisatiedoelen aanwezig. De behoefte aan ervaring en kennis ligt verzwaard op kennis van de P&C cyclus in generieke zin, en het opleveren van deelresultaten in de aansluiting van O&P op deze cyclus. Onderdeel daarvan is verbetering datakwaliteit, vormgeving van sturingsinformatie en vertaling naar eerstelijnsadviseurs om deze door-ontwikkeling te kunnen realiseren.

Functieomschrijving

Als business controller draag je bij aan de volgende tussenresultaten t/m januari 2019: • Een theoretisch kader voor O&P control opleveren, samen met een projectteam (i.o.). Dit projectteam zoekt aanvulling op kennis van de P&C cyclus en de kwaliteit om de kennis en ervaring over te dragen aan andere medewerkers van de eenheid O&P.

 • De eerste stappen op O&P control implementeren binnen de Eenheid O&P en de eenheden waarmee wordt samenwerkt, waarmee ze aansluit bij de P&C cyclus. Aan dit traject hangen verschillende lopende projecten.
 • Een rapportage doorontwikkelen voor het Kerndepartement en afstemmen met de klant, de eerstelijnsadviseurs en informatieanalisten.
 • De eerstelijnsadviseurs (HR en Financieel) meenemen in de verandering op O&P control middels bijvoorbeeld themasessies.
 • Inhoudelijk advies voor de inventarisatiefase van een ministeriebrede rapportage (30.000 medewerkers). Het resultaat hieruit is een (meerjarig) plan van aanpak om te komen tot een dashboard en harmonisatie in data en O&P beleidsdoelen.

Functie-eisen

 • Meerdere jaren relevante ervaring in projecten en daarin aangetoond succesvol;
 • Ervaring met het aansturen van een projectorganisatie/ processen en van een projecttteam en daarin aantoonbaar succesvol;
 • Ervaring in alle projectfases;
 • Ervaring in contracteren en hercontracteren in veranderlijke/ bestuurlijke omgeving;
 • Heeft kennis en ervaring in de P&C cyclus en kan deze laten aansluiten op O&P beleid en – medewerkers;
 • Kent de uitdagingen van het controlvak in een politiek-bestuurlijke omgeving: het formeren van rapportages, KPI’s, toetsingskaders en datakwaliteit, bij voorkeur binnen een grote organisatie met diverse dienstonderdelen.
 • Kan P&C kennis en ervaring als business controller overbrengen op de rest van de eenheid O&P, om deze in positie te brengen;
 • Heeft ervaring met het organiseren van control/sturing in een bestuurlijke omgeving met verschillende wensen en belangen van de klant, de eigenaar, de opdrachtgever (stakeholdermanagement).

Functie eisen

 • HBO/WO
 • Financieel/bedrijfseconomische achtergrond
 • Data-Analyse
 • Projectmanagement

Inlichtingen

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Sander Westenberg van STORM in Recruitment; westenberg@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0182 - 820202.

solliciteer   email deze vacature