Algemeen bestuurslid Humanitas Zwolle

Omgeving: Overig Zwolle

Introductie

Verbinden | Bestuur | Onbezoldigd 


Ben jij het energieke en betrokken bestuurslid die in een veelzijdige functie met focus op thuis administratie aan de slag wil gaan? 

Organisatie


Waar kom je te werken?

Het werk van Humanitas doet er toe! Onze vrijwilligers helpen mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. We werken met 6 verschillende thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie. Onze hulp is gratis en er zijn ruim 80 afdelingen in het land.

Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Ons streven is dat onze deelnemers kunnen zeggen: ‘Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken’. Voor de Zwolse afdeling zoeken we nu een nieuwe voorzitter.

Het afdelingsbestuur van afdeling Zwolle Humanitas bestaat uit 7 bestuursleden die zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aansturen. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid, de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan.

Bestuursleden worden, op (niet-bindende) voordracht van het afdelingsbestuur, benoemd door de leden van de afdeling tijdens de ledenvergadering. (deze zin weglaten of aanpassen bij kleine afdeling) De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De overige bestuursleden behartigen ieder een portefeuille. Binnen de kaders van begroting en afdelingsjaarplan werken de portefeuillehouders zelfstandig, in sturen de coördinatoren inhoudelijk aan. functies worden door het afdelingsbestuur in onderling overleg verdeeld.

Functie

Wat ga jij doen?

Wij zoeken een energieke en sociaal betrokken algemeen bestuurslid voor een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Met een open, direct en informeel bestuur geef jij richting en sturing aan de afdeling. Jij ziet er op toe dat beleid, doelstellingen en initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd worden. Je zit (bestuurs)vergaderingen voor en zorgt zo voor goede besluitvorming. Verder zie jij erop toe dat er binnen de afdeling gewerkt wordt volgens Humanitas waarden en spelregels van een vereniging. Jij zorgt voor verbinding binnen de afdeling en vertegenwoordigt de afdeling binnen de landelijke vereniging en ook naar buiten toe.

Je bent bereid je actief in te zetten (ca. 8 uur per week) en te binden voor een periode van 4 jaar. Toegankelijk en bereikbaar zijn is belangrijk, maar 24/7 beschikbaarheid is echt niet nodig! Je onderschrijft de Humanitas waarden (regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen) en je wordt lid van de Vereniging Humanitas

Jij bent iemand die:

 • Rust en overzicht brengt, leidinggevende capaciteiten heeft en helder communiceert.
 • Helicopterview heeft, strategisch en vernieuwend werkt. Jij maakt doelstellingen op korte termijn en hebt een lange termijnvisie;
 • Floreert in een complexe organisatie- en werkomgeving;
 • Verbindingen legt, ruimte creëert en aanspreekt;
 • Probleemoplossend werkt en in teamverband zaken voor elkaar krijgt (binnen afdeling en district);
 • Draagvlak creëert (binnen afdeling en district);
 • Sterk is in het opbouwen en onderhouden van een netwerk;
 • Doelstellingen en resultaten behaalt zoals verwoord in het afdelingsplan.

Functie-eisen

Wat neem je mee?

Bestuurlijke ervaring;

 • Ervaring in gericht netwerken en lobbyen;
 • Kennis van en gevoel voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Affiniteit met het sociaal domein;
 • Hart voor vrijwilligerswerk.

Aanbod

Wat bieden we jou?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook een afdelingsbestuurder, goed voorbereidaan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen en volg je toepasselijke trainingen. Je krijgt de mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed en beschikken we over de benodigde verzekeringen.

Inlichtingen

Interesse?

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Joeri Pechler van STORM in Recruitment; Joeri@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 – 22 22 015. Joeri is te bereiken op 06 – 8398 6274.

Sollicitatie

Interesse?

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Joeri Pechler van STORM in Recruitment; Joeri@storminrecruitment.nl. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 038 – 22 22 015. Joeri is te bereiken op 06 – 8398 6274.

peggie

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET JOERI PECHLER | RECRUITMENT CONSULTANT